فعالیتهای شرکت

سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه پذیر

سرمایه گذاری در زمینه خرید زمین

سرمایه گذاری در پروژه های گردشگری

مشارکت در پروژه های ایده محور
اجرای طراحی و ساخت ویلا و مسکن
مشارکت در پروژه های اقدام ملی مسکن
بهداشت و سلامتی جسمی
اجرای پروژه های سلامت محور و گسترش درمان

گالری تصاویر