سند به نام 6 دانگ کامل
انشعابات کامل
نزدیک به پیست اسکی
Previous
Next

شهر آبعلی منطقه  سادات محله.

متراژ قطعات : 200 و 300 متر

قیمت هر متر 12 میلیون (قابل مذاکره و تخفیف)

شرایط فروش

1- مبایعه نامه 

2- وکالت قطعه

3-ارائه  utm زمین 

دارای کلیه انشعابات آب برق گاز

ارائه سند تک برگ 6ماه بعد از مبایعه نامه 

بعد از صدور سند تک بر گ توانایی اخذ مجوز ساخت از طرف شرکت فراهم است.

در صورت عدم تمایل مشتری می تواند خودش اقدام به اخذ مجوز ساخت نماید.

نحوه پرداخت به صورت نقدی در دفتر اسناد رسمی و عقد قرار داد سند تک برگ ارائه می گردد.

بعداز اخذ مجوز ساخت امکان ساخت بنا توسط شرکت طبق نقشه مشتری وجود دارد.